Jan 29, 2009

Bismillahirahmanirrahim

Ya Allah
…Maha Suci Engkau……..
Engkau telah menciptakan aku,
sedang aku ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut...
Engkaulah yang memberi kepadaku akan setiap kejadian hidup dengan urusan yang mudah Berupa pendengaran,penglihatan,hati dan yang lain iaitu kelebihan yang banyak.
Engkaulah yang memberi petunjuk kepadaku kejalan-mu dengan perantaraan seorang hamba yang engkau telah mengutusnya kepada segenap umat manusia sebagai lampu yang menerangi.Yaitu Muhammad bin Abdullah yang membawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Aku bersalah,aku berdosa dengan kekecewaan sepanjang masa..

kemudian aku teringat dan aku bertaubat kepada-mu dengan kehendak-mu dengan taubat yang sebenar-benarnya.Disinilah aku berdiri di pintu-Mu Ya Allah,dengan menangis,menyesal,dan mohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Pengampun.Dengan penuh kerendahan,akulah seorang yang memohon keutamaan-Mu adalah Agung.

Ya Allah,janganlah Engkau menolak aku dan semua orang yang berdiri bersamaku dipintu-Mu dengan kekecewaan dan kesedihan.Masukkanlah kami kedalam golongan orang-orang yang soleh yang sama mensucikan

Engkau seraya memuji kepada-Mu sepanjang waktu.Dan tetapkanlah pada kami kasih sayang dari sisi-Mu sepanjang waktu.
Ya Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Ya Allah...Maha Suci Engkau...

No comments: