Apr 25, 2011

kom


Salam,
Rabu ni!!! subjek komunikasi. harap2 dapat skor.Amin

Komunikasi boleh ditakrifkan sebagai "satu proses perpindahan maklumatperasaanidea, dan fikiran seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain". Ia merupakan proses interaksi yang bererti antara hidupan dan merangkumi kedua-dua:
  • perbuatan menghantar matklumat; dan
  • proses untuk bertukar-tukar maksud;
supaya dapat menghasilkan pemahaman. Komunikasi boleh mengambil bentuk, baik secara lisan mahupun tidak, misalnya bahasa gerak-geribahasa isyaratsentuhanhubungan mata, dan penulisan.

No comments: