Jul 14, 2014

Aku tidak tahu

aku tidak tahu
siapa yang membaca ideaku
aku tidak tahu
siapa yang suka karyaku

aku tidak tahu

boleh bagitahu?
nurna

No comments: