Jun 18, 2013

Definisi Aqidah

 
 
DEFINISI AQIDAH ISLAM
Pengertian akidah berasal daripada perkataa bahasa arab “ عقيدة” iaitu pecahan daripada perkataan :aqd / عقد yang umumnya bermaksud ikatan atau simpulan. Daripada ikatan atau simpulan maknawi ini lahirnya perkataan “Akidah” iaitu ikatan atau simpulan maknawi yang terkhusus dalam ideology atau kepercayaan.
            Pengertian akidah dari sudut bahasa ialah sesuatu yang menambat hati seseorang. Daripada itu, pengertian tersebut digunakan sebagai anutan seseorang terhadap pemikiran dan pendapat yang diimaninya dan meresap ke dalam hati sanubari yang akhirnya membentuk tindak tanduk dan tingkah lakunya. Terdapat juga pendapat yang mentafrifkan manusia sebagai makhluk yang boleh dipimpin dari dalam dirinya iatu segala kepercayaan dan seseuatu yang diimaninya. Menurut kamus Al-Misbah Al-Munir, perkataan “aku beriktikad” bermaksud menambat hati sanubari padanya dan perkataan “akidah” bermaksud sesuatu fahaman yang dianuti oleh seseorang sehingga dia mempunyai pegangan yang baik dan tidak diragui. Oleh itu, dapat difahami bahawa tidak semestinya “akidah” tu sahih, barulah dinamakan akidah. Hal ini kerana ada kalanya akidah itu betul dan ada kalanya salah iaitu akidah yang salah.
            Pengertian akidah dari sudt istilah pula, para ulama islam menggunakan perkataan akidah ini yang bermaksud ilmu yang membahaskan perkara yang wajib dipercayai dan diimani oleh seseorang dengan adil yang sahih dan menyakinkan. Takrifan lain pula menyebut bahawa akidah secara menyeluruh ialah pendapat dan fikiran atau anutan yang mempengaruhi jiwa manusia, lalu menjadi sebahagian daripada manusia, dipertahankan dan ianya adalah benar. Akidah juga sesuatu yang dipegang teguh dalam hati dan tidak dapat beralih daripadanya.
            Takrifan lain juga ada menyebut tentang maksud akidah. Akidah islam ditakrifkan sebagai “ kepercayaan atau keimanan kepada hakikat-hakikat dan nilai-nilai mutlak, yang tetap dan kekal, yang pasti dan hakiki lagi kudus dan suci seperti yang diwajibkan oleh islam iaitu kepercayaan yang tersimpul kukuh dan teguh di dalam jiwa sehingga tidak mungkin akan terurai atau tertutup walau apa jua suasana dan keadaan.” Takrifan ini bertetapan dengan garis panduan yang ditunjukkan al-quran dalam ayat ini.
Firman Allah SWT :
لا إكراه في الدين قدتبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم                                                                                                                                                                                
Maksudnya:                                                                                                                                       “ tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam). Seseungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Kerana itu barang siapa yang ingkar kepada Taghut (menyembah selain allah SWT) dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
(surah al-baqarah:256)                                                                                                                    

No comments: